info@hilalticaret.com.tr 0 850 259 22 38

KVKK HAKKINDA

VERİ SORUMLUSU: HİLAL DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.NCÜ CADDE NO:82 MELİKGAZİ / KAYSERİ HİLAL DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş bağlantılarımızı, internet sitesi kullanıcılarımızı, üyelerimizi ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. HANGİ VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR VE VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ NEDİR?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

  • Kimlik Bilgileri
  • İletişim Bilgileri
  • Görsel ve İşitsel Veriler
  • Özlük Verileri
  • Diğer Veriler

VERİ KATEGORİSİ 1.KİMLİK BİLGİLERİ Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir. Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, internet sitesi kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız. İçerik İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, kimlik veya ehliyet fotokopisi gibi verilerdir. Verinin toplanma amacı Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız. Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ifası sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, güvenliğin sağlanması ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. VERİ KATEGORİSİ 2. İLETİŞİM BİLGİLERİ Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir. Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; müşterilerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, internet sitesi kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız. İçerik Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon veya faks numarası, iş yeri adı, iş yeri adresi gibi verilerdir. Verinin toplanma amacı Üyelerimizin iletişim bilgilerini yürüttüğümüz faaliyetin ifasını sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız Müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak, ticari ilişkileri sağlamak ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin iletişim bilgilerini siparişlerin ulaştırılması ve bu kapsamda müşterilerimizle iletişime geçmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisidir. Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. VERİ KATEGORİSİ 3.GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER Açıklama Güvenlik kameraları ile kayıt altına alınan görüntü ve ses verileri ile çağrı merkezlerimiz aracılığı ile yapılan görüşmelerde alınan ses kayıtlarını içerir verilerdir. Kimden toplanır? Mağazalarımız veya idari binalarımıza gelen kişiler ve çalışanlarımız ile çağrı merkezlerimizi arayan veya çağrı merkezlerimiz tarafından aranan kişilerden toplamaktayız. İçerik Görüntü ve ses kaydı içeren verilerdir. Verinin toplanma amacı Müşterilerimizin, mağazalarımızı ziyaret eden 3. Şahısların ve çalışanlarımızın, güvenliğini sağlamak amacıyla ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak amacıyla toplamaktayız. Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, insan kaynakları yönetimi ve istihdam amaçları ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir. Veri toplama yöntemi Görsel verileri mağazalarımız ve idari binalarımızda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, işitsel verileri ise çağrı merkezlerimiz aracılığı ile yapılan telefon görüşmeleri sırasında alınan ses kayıtları vasıtasıyla toplamaktayız. VERİ KATEGORİSİ 4.ÖZLÜK VERİLERİ Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir. Kimden toplanır? Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan ve çalışanlarımızdan toplamaktayız. İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, fotoğrafı, işe giriş sağlık raporu, periyodik muayene raporu, mesai kayıtları ve devam çizelgeleri, askerlik durum bilgisi, referans bilgileri, idari ve yıllık izinleri, gibi verilerdir.(Açık rıza gerektiren verileriniz açık rıza metnimizi onaylamanız halinde işlenmektedir. ) Verinin toplanma amacı Çalışanların verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın verilerini başvurulan pozisyon kapsamında değerlendirme yapmak amacıyla toplamaktayız. Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir. Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız. Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. VERİ KATEGORİSİ 5.DİĞER VERİLER Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir. Kimden toplanır? Bu verileri; ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden, üyelerimizden, internet sitesi kullanıcılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız. İçerik Cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, ses kaydı, imza, sipariş bilgileri, üyelik bilgileri, fotoğraf, şirket yetkililerine ait bilgiler ve CV’ler ile topladığımız verilerdir. Verinin toplanma amacı Ziyaretçilerimize ait verileri güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız. Müşterilerimize ait fotoğrafları sosyal medya veya basılı görsellerde kullanmak amacıyla toplamaktayız. Üyelerimize ait verileri mevzuat gereği ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Müşterilerimize ait verileri ticari gereklilik ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız. Örneğin müşterilerimize ait siparişin gönderimi ve takibi için müşterilerimizden sipariş bilgileri, sipariş adedi ve alışveriş alışkanlıkları ile ilgili bilgileri toplamaktayız. Çağrı merkezine gelen aramalarda etkin bir hizmet sunulması için güvenlik ve yasal yükümlülüklerimiz gereği, müşterilerimizin ses kayıtlarını kaydetme ve saklamaktayız. Çalışan adaylarına ait veriler insan kaynakları faaliyetlerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliği sağlamak amacıyla alınmaktadır. İnternet sitesi kullanıcılarımıza ait bilgileri Şirket’in iletişim süreçlerinde hukuki yükümlülüklerimiz, faaliyetlerimizin ifası ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. İş bağlantılarımıza ait verilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir. Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır. Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır. Bunun dışında, kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, hizmet sağlayıcıları, bilgi talebiniz bulunması durumunda müşteriler ve proje sahipleri) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? Şirketimizden almış olduğunuz hizmetin ifasının yurtdışı bağlantılı olması halinde, yurtdışında bulunan kanunen yetkili kamu kurumları ve özel şahıslara KVK Kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır? Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir: Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz derhal silinir. Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir? Kişisel verilerinize ilişkin; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini; Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.NCÜ CAD.NO:82 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresine göndererek, Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla, İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden www.hilalticaret.com.tr adresimize göndererek Şirket’e iletebilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz? Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesi ile, işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak söz konusu verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmesi halinde işlemeye ilişkin bilgi talebinde bulunma; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; kişisel verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan Hilal Dayanıklı Tüketim Mamülleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”)’ye yapılacak olan başvuruların yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. BAŞVURUYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, veya Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Buna ek olarak, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”nin (“Tebliğ”) 5. maddesi gereği, İlgili Kişi; www.hilalticaret.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da kendisi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurusunu iletebilecektir. Lütfen yazılı başvurularınızı aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla Şirketimize ulaştırınız: BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ Şahsen başvuru(Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile gelerek başvurması) Hilal Dayanıklı Tüketim Mamülleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.NCÜ CAD.NO:82 MELİKGAZİ / KAYSERİ Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız. Noter vasıtasıyla tebligat (Noterde yapılacak işlemler sırasında kimliği tevsik edici belgeler hazır bulundurulmalıdır.) Hilal Dayanıklı Tüketim Mamülleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.NCÜ CAD.NO:82 MELİKGAZİ / KAYSERİ Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız. Elektronik posta yoluyla başvuru www.hilalticaret.com.tr Elektronik postanın konu kısmına”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra başvuruların hangi yöntemler ile alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Yapılacak olan başvuruya Şirketimizce verilecek cevabın ne şekilde olacağına dair bilgiler ise aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır: ŞİRKET’İN BAŞVURUYA CEVAP YÖNTEMİ BAŞVURU SAHİBİ’NİN CEVABA ERİŞİM YÖNTEMİ CEVAP GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ Elden teslim ile(Başvuru Sahibi’nin kimliği tevsik edici belgeler ile bizzat gelerek cevap belgesini teslim alması) Hilal Dayanıklı Tüketim Mamülleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.NCÜ CAD.NO:82 MELİKGAZİ / KAYSERİ Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır. Adrese gönderim ile (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile) Hilal Dayanıklı Tüketim Mamülleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.NCÜ CAD.NO:82 MELİKGAZİ / KAYSERİ Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır. Elektronik Posta Yoluyla www.hilalticaret.com.tr Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır. KVKK uyarınca, Şirketimiz, yukarıdaki tabloda sunulan cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilir. Ayrıca, Şirketimizin, elektronik ortamda başka türlü bir bildirim yapma hakkı da saklıdır. Tebliğ’in 5’inci maddesinin 4 ve 5’inci fıkralarında belirtildiği üzere, “yazılı başvurularda, veri sorumlusuna yani Şirketimize evrakın tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Söz konusu başvurular KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, ayrıca maliyet gerektirmemesi halinde, ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Talebe ilişkin cevabımız KVKK’nın 13’üncü maddesi gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamda Başvuru Sahibi’ne ulaştırılacaktır. BAŞVURU SAHİBİ’NE İLİŞKİN BİLGİLER A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri: B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf çalışanı, hissedar gibi) C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi belirtiniz: D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: Herhangi bir bildirim yöntemi tercih edilmemesi halinde, Şirketimiz cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilecektir. İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Şirketimiz, hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.
Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza